2014/172


Detail objednávky

Predmet objednávky:zabezpečenie stravy a ubytovania na 29.9.2014 - 1.10.2014 (správane kolégium)
Hodnota objednaného plnenia:1 754,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.09.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo:Župné nám. 13
Bratislava
813 11
IČO:166073
DIČ:2020830196

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu