2014/140


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Zákazky podľa § 9 ods. 9 a podlimitné zákazky po novele zákona o verejnom obstarávaní(s využitím elektronického trhoviska ako aj bez jeho využitia § 91-§ 102).
Hodnota objednaného plnenia:95,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.07.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:OTIDEA s.r.o.
Sídlo:Zámocká 7074/30
811 01 Bratislava
IČO:47139200
DIČ:2023761311

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu