2014/139


Detail objednávky

Predmet objednávky:Riadková inzercia v denníku Pravda Vyhlásenie výberu na 1 voľné miesto štátny radca - asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, stála štátna služba
Hodnota objednaného plnenia:76,08 €
Dátum vyhotovenia objednávky:29.07.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX,a.s.
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu