2014/123


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie na www.profesia.sk Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:03.07.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu