2014/108


Detail objednávky

Predmet objednávky:Na www.profesia.sk zverejnenie vyhlásenia výberového konania na 2 voľné miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium, zverejnenie na 3 dni
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.06.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu