2014/089


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tonery
Hodnota objednaného plnenia:420,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Prolink s.r.o.
Sídlo:9.mája 325/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:36407968
DIČ:2020132378

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu