2014/088


Detail objednávky

Predmet objednávky:Preprava tlačovín, Leopoldov - Bratislava, naloženie, vyloženie
Hodnota objednaného plnenia:146,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Nákladná doprava Dušan Kollár
Sídlo:Alžbetin Dvor 28
Miloslavov
900 42
IČO:34405658
DIČ:1023224202

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu