2014/081


Detail objednávky

Predmet objednávky:Folie
Conersets
Hodnota objednaného plnenia:406,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Unibid- Complet
Sídlo:Pasienkova 9D
IČO:36731901
DIČ:2022320982

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správa súdu