2014/080


Detail objednávky

Predmet objednávky:Hist.revue
Hodnota objednaného plnenia:44,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:L-K-pernament
Sídlo:Hattalová 12
IČO:165581
DIČ:2020336373

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu