2014/079


Detail objednávky

Predmet objednávky:Hist.revue
Hodnota objednaného plnenia:33,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:L-K-permanent s.r.o.
Sídlo:Hatalová 12 Bratislava 831 03
IČO:31352782
DIČ:2020336373

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu