2014/073


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie oznamu v denníku Pravda o vyhlásení výberu na 1 voľné miesto odborný radca, stála štátna služba (riadková inzercia)
Hodnota objednaného plnenia:87,36 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX, a.s.
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing.Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu