2014/066


Detail objednávky

Predmet objednávky:Archívne dosky NS SR
tlač vzor/399-S-08/
Hodnota objednaného plnenia:551,28 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tlačiareň ZVaJS
Sídlo:Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov
IČO:738271
DIČ:2021148019

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu