2014/065


Detail objednávky

Predmet objednávky:Oprava ukazovateľa paliva SMV BA 456 RH
Hodnota objednaného plnenia:241,90 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BratOS spol. s r.o.
Sídlo:Slovnaftská 19
821 05 Bratislava
IČO:31331939
DIČ:2020352059

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu