2014/062


Detail objednávky

Predmet objednávky:Úradné meranie spotreby paliva SMV BL 328 ER
Hodnota objednaného plnenia:352,44 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.04.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Sídlo:Na Skotňu 471/54
013 01 Teplička nad Váhom
IČO:14255791
DIČ:1020545372

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu