2014/045


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie na www.profesia.sk Vyhlásenie výberu na 1 štátnozamestnanecké miesto odborný radca, stála štátna služba, v organizačnom útvare: Odbor dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.03.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
911 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu