2014/044


Detail objednávky

Predmet objednávky: Riadková inzercia v denníku Pravda - oznam o vyhlásení výberu na 1 štátnozamestnanecké miesto odborný radca, stála štátna služba,
v organizačnom útvare: Odbor dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov
Hodnota objednaného plnenia:90,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.03.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX,a.s.
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu