2014/036


Detail objednávky

Predmet objednávky:Hosp.noviny
Hodnota objednaného plnenia:195,92 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.02.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ecopress a.s.
Sídlo:Bratislava
IČO:31333524
DIČ:2020298984

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu