2014/033


Detail objednávky

Predmet objednávky:Riadková inzercia v denníku Pravda - oznam o vyhlásení 2 výberových konaní: na 1 miesto sudcu najvyššieho súdu pre trestnoprávne kolégium a na 1 miesto sudcu najvyššieho súdu pre správne kolégium
Hodnota objednaného plnenia:122,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.02.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX, as
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
931 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu