2014/015


Detail objednávky

Predmet objednávky:Predĺženie platnosti certifikátu na r. 2014 - podpisovanie dokumentov.
Hodnota objednaného plnenia:23,88 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.01.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
Sídlo:Plynárenská 7/C
Bratislava
821 09
IČO:35840005
DIČ:2020262651

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu