2014/011


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár:Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmeny od roku 2014, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:49,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.01.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu