2014/010


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup: hygienický materiál na mesiac február 2014.
Hodnota objednaného plnenia:361,52 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.01.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Banchem, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
Dunajská Streda
929 01
IČO:36840005
DIČ:2020262651

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu