2014/002


Detail objednávky

Predmet objednávky:Riadková inzercia v denníku PRAVDA, Oznam o vyhlásení 2 výberových konaní: 1 miesto sudcu NS SR pre občianske kolégium a 1 miesto sudcu NS SR pre obchodné kolégium.
Hodnota objednaného plnenia:115,44 €
Dátum vyhotovenia objednávky:07.01.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX,a.s.
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu