2013/180


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kopírovací papier A4
Hodnota objednaného plnenia:1 260,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo:Plynárenská 2
821 09 Bratislava
IČO:35710691
DIČ:2020249638

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu