2013/175


Detail objednávky

Predmet objednávky:Represívny zásah v objekte na Nám. SNP 28 - deratizácia.
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ATAK, Kollár Dušan
Sídlo:Belinského 5
851 01 Bratislava
IČO:37220659
DIČ:1025531694

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu