2013/173


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zdokonaľovacie školenie v personálno-mzdovom programe HUMAN u dodávateľa(autora)programu, 6 účastníkov, z toho: 3 účastníci z Najvyššieho súdu SR a 3 účastníci z Kancelárie Súdnej rady SR. Náklady NS SR za 3 účastníkov sú vo výške 227,40 s DPH. Kancelária Súdnej rady SR refunduje Najvyššiemu súdu SR náklady za 3 vlastných účastníkov v sume 227,40 s DPH.
Hodnota objednaného plnenia:454,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:HOUR, spol. s.r.o.
Sídlo:Veľký diel 323
Žilina
IČO:31586163
DIČ:2020448969

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu