2013/168


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Zabezpečenie súladu s novým zákonom o ochrane osobných údajov do 31.12.2013, 2 účastníci
Hodnota objednaného plnenia:118,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:06.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania
Sídlo:Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:2021906678

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu