2013/166


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tlač Zborníka NS SR 1993-2013.
Hodnota objednaného plnenia:79 500,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:05.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo:Leopoldov
IČO:738271
DIČ:2021145019

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu