2013/160


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie na www.profesia.sk, Oznámenie o vyhlásení výberu na 1 štátnozamestnanecké miesto:odborný radca-systémový administrátor a správca serverov
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu