2013/139


Detail objednávky

Predmet objednávky:Ubytovanie pre 10 osôb od 2.9.2013 do 4.9.2013 a obed pre 16 osôb na 3.9.2013 (z celkovej sumy Slovenská agentúra pre rozvojovú spoluprácu refunduje NS SR 1789,51 Eur. Skutočné náklady pre NS SR budú v hodnote 216,73 Eur) - Študijná cesta sudcov NĽS ČĽR
Hodnota objednaného plnenia:2 006,24 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.09.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Falkensteiner hotel Bratislava
Sídlo:Pilárikova ulica 5
811 03 Bratislava
IČO:44428901
DIČ:2022707731

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu