2013/137


Detail objednávky

Predmet objednávky:Práce súvisiace s prevádzkou NTL kotolne,
obdobie september - december 2013
Hodnota objednaného plnenia:3 168,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.08.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Zuka - mont, s. r. o.
Sídlo:A. Gwerkovej 31
Bratislava
851 04
IČO:35930080
DIČ:2021994953

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu