2013/106


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup: chladničky 2 ks, 50 l, 100 l
Hodnota objednaného plnenia:267,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.06.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Inter Mall Slovakia, s. r. o.
Sídlo:Pasienková 12 599/26
Bratislava
821 06
IČO:35950226
DIČ:2022043584

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu