2013/099


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Významné zmeny vo verejnom obstarávaní v roku 2013 s dôrazom na novelu zákona účinnú od 1.7.2013, 2 účastníci
Hodnota objednaného plnenia:102,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.06.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu