2013/093


Detail objednávky

Predmet objednávky:Revízie plynovej kotolne - Nám. SNP 28
Hodnota objednaného plnenia:390,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:05.06.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:AKZ mont, s. r. o.
Sídlo:A. Gwerkovej 31
Bratislava
851 04
IČO:36287750
DIČ:2022153815

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu