2013/089


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:51,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.05.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing.Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu