2013/088


Detail objednávky

Predmet objednávky:Revízie tlakových a plynových zariadení - Nám. SNP 28
Hodnota objednaného plnenia:865,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.05.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:AKZ mont, s. r. o.
Sídlo:A. Gwerkovej 31
Bratislava
851 04
IČO:36287750
DIČ:2022153815

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu