2013/085


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup: hygienických potrieb na mesiac jún 2013
Hodnota objednaného plnenia:430,66 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.05.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BANCHEM, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
929 01 DUnajská
IČO:36227901
DIČ:2020196563

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu