2013/084


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup : likvidácia - MVVZ starých kobercov
Hodnota objednaného plnenia:96,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.05.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JUTEX SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo:Ivánska cesta 2
920 01 Hlohovec
IČO:36250643
DIČ:2020173562

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffa
Funkcia:Riaditeľ správy súdu