2013/081


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tonery
Hodnota objednaného plnenia:3 848,16 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.05.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Juriga spol. s r.o.
Sídlo:Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
DIČ:2020350915

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu