2013/070


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup hygienického materiálu na mesiac máj 2013
Hodnota objednaného plnenia:331,07 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.04.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Banchem, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
IČO:36227901
DIČ:2020196563

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu