2013/067


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie oznamu o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany na www.pofesia.sk
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.04.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu