2013/061


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odtiahnutie a oprava SMV-BA 520 HH
Hodnota objednaného plnenia:200,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.04.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BratOS spol. s r.o.
Sídlo:Slovnaftská 19
821 05 Bratislava
IČO:31331939
DIČ:2020352059

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu