2013/039


Detail objednávky

Predmet objednávky:Medzinárodná konferencia na tému: ZMENA PRÁVA, Tatranská Štrba, 20.-22.3.2013, 4 účastníci - sudcovia NS SR
Hodnota objednaného plnenia:508,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.03.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Sídlo:Klemensova 19
913 64 Bratislava
IČO:167037
DIČ:2020794160

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu