2013/038


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Správa majetku štátu v roku 2013 v praxi, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:49,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.03.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu