2013/037


Detail objednávky

Predmet objednávky: Dvojdňový odborný seminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:99,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.03.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu