2013/034


Detail objednávky

Predmet objednávky:Aktualizácia SW VoIP tel. ústredne
Hodnota objednaného plnenia:227,02 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.02.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo:Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
IČO:9687
DIČ:2020428729

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu