2013/033


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Dohody o mimopracovnom pomere vo vzťahu k odvodom do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne, 2 účastníci
Hodnota objednaného plnenia:80,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.02.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Via-R, s.r.o.
Sídlo:B.Tablica 75
962 71 Dudince
IČO:46865250
DIČ:2023617409

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu