2013/032


Detail objednávky

Predmet objednávky:Historicka revue 1 ks/sekretariat/
Hodnota objednaného plnenia:41,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:19.02.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mediaprint-kapa
Sídlo:vajnorská 137
IČO:35792281
DIČ:2020234491

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu