2013/029


Detail objednávky

Predmet objednávky:Medzinárodná konferencia na tému: ZMENA PRÁVA, Tatranská Štrba, 20.-22.03.2013, 1 účastník -sudca NS SR
Hodnota objednaného plnenia:117,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:19.02.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Sídlo:Klemensova 19
913 64 Bratislava
IČO:167037
DIČ:2020794160

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu