2013/023


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Praktický výklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:53,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.02.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu