2013/009


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Ročné zúčtovanie dane za rok 2012, práce mzdovej účtovníčky po skončení roku
2012, prehľad povinností vyplývajúcich zo zmien platných od 1.1.2013. Účastník: 1 osoba
Hodnota objednaného plnenia:45,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.01.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu